Dostava cveća Beograd

Dostava cveća je usluga cvećare GARDEN SHOP uz pomoć koje možete dostaviti cveće (aranžmane, bukete, saksijsko cveće) na željenu adresu u Beogradu i okolini.

Prijemom porudžbine cvećara GARDEN SHOP se obavezuje da će naručenu robu isporučiti u dogovoreno vreme i na dogovorenu adresu. Takođe, zadržavamo pravo da se dostava cveća može izvršiti 60 minuta ranije ili kasnije.

Cvećara GARDEN SHOP će naručenu robu isporučiti prvenstveno osobi koju je naručilac naveo kao primaoca. U slučaju da osoba kojoj je porudžbina namenjena nije na navedenoj adresi, cveće može primiti bilo koja druga osoba, naravno ukoliko to sama želi.

Nakon isporuke, cvecara GARDEN SHOP će telefonom ili SMS – om obavestiti naručioca da je cveće isporučeno. Naručilac je obavezan da bude dostupan u vreme kada je zakazana isporuka zbog mogućih komplikacija tokom dostave.

Šta se dešava kada dostava cveća nije moguća?

U situacijama kada:

– osoba kojoj se šalje cveće odbija da primi cvetni aranžman
– su adresa i podaci o primaocu netačni
– primaoc nije u dogovoreno vreme na adresi, a prisutna lica ne žele da prime cveće

cvećara je, zbog više sile u nemogućnosti da isporuku izvrši po dogovoru. Naručilac će biti obavešten o nastalom problemu i ako se ne nađe rešenje cvećara će isporuku smatrati izvršenom.

Naručilac može, ukoliko želi, aranžman ili buket preuzeti o svom trošku u cvećari najviše 24 časa nakon našeg obaveštenja.

Posetite našu ON-LINE prodavnicu ili nas pozovite na brojeve telefona + 381 11 323 3820, +381 64 151 23 42.