Uslovi poručivanja i isporuke cvetnih aranžmana

Sve porudžbine primljene putem online prodavnice cvećare GARDEN SHOP, direktnog e-mail-a, telefonskog poziva ili neposredno u cvećari podležu sledećim uslovima.

Molimo Vas da pročitate ove uslove pre poručivanja cvetnog aranžmana.

Poručivanje

Cvetni aranžman možete poručiti telefonom, pismeno putem e-mail-a (direktno poslatog na našu e-mail adresu ili popunjavanjem online formulara koji se nalazi na sajtu cvećare GARDEN SHOP) i neposredno u prostorijama cvećare.

Isporuka

Cvećara GARDEN SHOP će naručenu robu isporučiti prvenstveno osobi koju je naručilac naveo kao primaoca. U slučaju da osoba koja prima cveće nije dostupna, cveće može primiti bilo koja druga osoba koja se nalazi na naznačenoj adresi, naravno ukoliko to sama želi.
Nakon isporuke, cvećara GARDEN SHOP će telefonom ili SMS – om obavestiti naručioca da je cveće isporučeno. Naručilac je obavezan da bude dostupan u vreme kada je zakazana isporuka zbog mogućih komplikacija tokom dostave.

U situacijama:

• kada osoba kojoj se šalje cveće odbija da primi cvetni aranžman
• kada su adresa i podaci o primaocu netačni
• kada primaoc nije u dogovoreno vreme na adresi, a prisutna lica ne žele da prime cveće
cvećara je, zbog više sile u nemogućnosti da isporuku izvrši po dogovoru. Naručilac će biti obavešten o nastalom problemu i ako se ne nađe rešenje cvećara će isporuku smatrati izvršenom. Naručilac može, ukoliko želi, aranžman preuzeti o svom trošku u cvećari najviše 24 časa nakon našeg obaveštenja.
Kod isporuka bolnicama ili drugim institucijama koje imaju određena pravila ili osobe zadužene za prijem pošiljki cvećara GARDEN SHOP će obavestiti naručioca i u dogovoru sa njim predati cvetni aranžman osobi koja je za to zadužena (portirska služba, medicinska sestra…).
Pojedine institucije, bolnice ili njihova odeljenja (npr. porodilište) ne dozvoljavaju isporuku cvetnih aranžmana pacijetnima ili zaposlenima. U tom slučaju cvećara GARDEN SHOP će smatrati da naručioc nije naveo tačne podatke neophodne za isporuku i neće biti u mogućnosti da izvrši povraćaj troškova cvetnog aranžmana.

Otkazivanje porudžbine

Porudžbina se može otkazati najmanje 24 časa pre isporuke isključivo pozivom na broj telefona + 381 64 151 23 42.

Zamena cveća i dostupnost

Cvećara GARDEN SHOP će se potruditi da naručeni cvetni aranžman bude isti ili sličan aranžmanu koji je na slici. Cvećara zadržava pravo izmene jedne ili više komponenti u aranžmanu. Kvalitet i stil moraju biti istovetni aranžmanu koji je naručen.

Privatnost

Korišćenjem web prezentacije cvećare GARDEN SHOP sami odgovarate za održavanje poverljivosti svoj naloga i lozinke i za ograničavanje pristupa Vašem računaru da biste sprečili neovlašćen pristup vašem nalogu.
Cvećara GARDEN SHOP garantuje potpunu sigurnost podataka svim svojim korisnicima. Sve lične podatke koje ste naveli koristiće samo za potrebe svojih usluga odnosno za popunjavanje porudžbine i neće biti dostupni neovlašćenim osobama.
Ispravno upisani i tačni lični podaci potrebni su nam da bismo što uspešnije obavili uslugu.
Cvećara GARDEN SHOP neće otkriti primaocu ko je poslao cvetni aranžman ukoliko naručioc ne ostavi svoj potpis u poruci..

Poručivanje cvetnog aranžmana putem online formulara, telefonskog poziva, e-mail-a ili neposredno u prostorijama cvećare GAREN SHOP automatski podrazumeva da je naručioc upoznat sa gore navedenim Uslovima poručivanja i isporuke cvetnih aranžmana i da je u celosti saglasan sa njima.

Za sve ostale informacije molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese office@gardenshopbeograd.com .